Yasal olarak yapılması gereken veya ihtiyaç duyduğunuz ölçümleri sürekli kalibre edilen cihazlarımız ile yapmakta ve raporlamaktayız.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz hizmetleri

1- İşyeri ortam Ölçümleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri

İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

Ortam Gürültü Ölçümü

Ortam Titreşim Ölçümü

Ortam Aydınlatma Ölçümü

Termall Konfor Ölçümü

Radyasyon Dozu Ölçümü

Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam VOC Ölçümleri

Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

2- Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

Gürültü Maruziyeti Ölçümü

Titreşim Maruziyeti Ölçümü

Gaz Maruziyeti Ölçümü

VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

Toz Maruziyeti Ölçümü

Radyasyon Maruziyeti Ölçümü